Loading...
Loading...
Loading...

Agitadors de purins: Eines indispensables per a la gestió de residus ramaders

Ferran Doliu / Wednesday 10 May 2023

Què són, per què són necessaris, quins són els seus beneficis i com SAHIVO pot ajudar-te a gestionar els residus ramaders i agrícoles de manera efectiva.

Els agitadors de purins són una eina imprescindible en la gestió de residus ramaders. Aquests dispositius s'utilitzen dins de la bassa de purins per mesclar els components dels purins, la qual cosa permet una millor homogeneïtzació del producte i una gestió més senzilla. En aquest article, t'explicarem detalladament què són els agitadors de purins, per què són necessaris, les diverses tipologies i quins són els seus beneficis.


Què són els agitadors de purins?

Els agitadors de purins són dispositius mecànics que es fan servir per agitar els purins als dipòsits d'emmagatzematge. Aquests equips estan dissenyats per a mesclar els components del purí i homogeneïtzar la seva consistència, la qual cosa facilita el seu posterior maneig i transport cap al separador de purins sòlid-líquid. Hi ha diferents tipus d'agitadors de purins, que poden variar en funció del tipus de dipòsit i de l'ús que se'ls hi vulgui donar.

 


Per què són necessaris els agitadors de purins?

Els purins són una barreja d'aigua, fems, orina i altres residus orgànics generats per l'activitat ramadera. Aquest residu, si no es gestiona adequadament, pot ser una font de problemes ambientals i de salut pública. Els agitadors de purins són necessaris per a gestionar el purí de manera efectiva i reduir el seu impacte ambiental.

 

Els agitadors de purins serveixen per:

 
 • Homogeneïtzar el purí: A l’agitar el purí, els agitadors aconsegueixen una barreja homogènia que facilita el seu posterior tractament i transport.
 
 • Prevenir la formació de crostes: Quan el purí s'emmagatzema en grans dipòsits pot formar una capa superficial que dificulta el seu maneig. Els agitadors de purins eviten la formació d'aquestes crostes i faciliten l'extracció del residu.
 


Quins són els beneficis dels agitadors de purins?

Els agitadors de purins tenen múltiples beneficis, tant per al medi ambient com per a l'usuari. Alguns dels beneficis més destacats són:

 
 • Millora la qualitat del fertilitzant líquid

L'agitador de purins facilita una mescla homogènia dels nutrients en els residus ramaders i agrícoles, la qual cosa dona com a resultat un fertilitzant líquid de major qualitat. En utilitzar aquest fertilitzant líquid en l'agricultura, es millora la productivitat i es redueixen els costos associats amb la compra de fertilitzants comercials.

 
 • Reducció d'olors

Els residus ramaders i agrícoles solen generar olors desagradables que poden molestar als veïns i afectar el medi ambient. En agitar els purins, es redueix l'acumulació de gasos i l’alliberació d'olors.

 
 • Estalvi de temps i diners

En evitar l'acumulació de sediments en els dipòsits de purins, es redueix la necessitat de netejar i buidar el dipòsit amb freqüència, la qual cosa es tradueix en un estalvi de temps i diners.

 
 • Prevenció de problemes d'obstrucció

L'acumulació de sediments en els dipòsits de purins pot causar obstruccions en les canonades i sistemes de reg. En agitar els purins, es prevé l'acumulació de sediments i es garanteix un flux constant i uniforme.

 
 • Millora la salut dels animals

L'acumulació de purins pot ser perjudicial per a la salut dels animals, ja que pot generar malalties i problemes respiratoris. En agitar els purins, es redueix l'acumulació de gasos tòxics i es millora la qualitat de l'aire als estables, la qual cosa contribueix a una millor salut dels animals.

 


Tipus d'agitadors de purins i on s'instal·len

 

Hi ha agitadors de 3 tipus:

 • Agitadors submergits horitzontals amb inclinació variable
 • Agitadors submergits horitzontals
 • Agitadors submergits horitzontals amb reductor
 

Dins de cada categoria hi ha subcategories que s'adapten a les característiques volumètriques dels dipòsits. Amb petits canvis en el disseny d'un mateix equip, o similar, ens ofereixen unes prestacions tècniques diferents per aconseguir una homogeneïtzació correcta dels purins.

 

Tots els tipus d'agitadors tenen en comú les seves aplicacions en:

 • Basses de desnitrificació
 • Basses d'homogeneïtzació d'aigües residuals civils
 • Basses d'equalització de fangs
 • Basses de desinfecció
 • Homogeneïtzadors industrials
 

Des de SAHIVO apostem per la implantació d'agitadors de purins a les basses amb la finalitat de poder realitzar un posterior tractament de purins i poder treballar d'una forma correcta. Gràcies a les prestacions que ens ofereixen els agitadors, tal com hem explicat en els punts anteriors, els processos de separació sòlid-líquid del purí, nitrificació i desnitrificació, planta de biogàs, etc., milloren el seu rendiment assolint percentatges òptims de treball.

 

A SAHIVO podem aconsellar-te sobre quin model és més idoni per instal·lar segons les necessitats específiques de cada bassa. Per a més informació sobre agitadors de purins i separadors de purins no dubtis a contactar amb nosaltres.