Loading...
Loading...
Loading...

Enginyeria de procés

Transporte tubular de arrastre con cable / cadena de discos.

Projectes personalitzats.

Des de SAHIVO, dissenyem i fabriquem els equips buscant la millor solució a cada procés industrial, complint amb les expectatives de cabals, dosificació i transport de sòlids exigides per els nostres clients. Tanmateix, estudiem la viabilitat per tal d’assegurar que cada projecte sigui un èxit.

Enginyeria de processos

El nostre pla de fabricació es basa en la fabricació sota comanda, fet que permet fabricar els nostres equips pensant en les necessitats de cada client, així com la connexió a altres equips i processos ja existents. Per això, es primordial realitzar un estudi detallat del procés i les necessitats dels nostres clients per tal d’oferir els equips més adequats per a cada procés de transport i dosificació de sòlids en pols i granulat.

També oferim servei personalitzat subministrant quadres elèctrics de potència, maniobra i automatització. Això ens permet fer una gestió global òptima i personalitzada del procés en que intervenen els nostres equips i instal·lacions per el transport i manipulació de sòlids en pols i granulat.