Loading...
Loading...
Loading...

A SAHIVO,S.A. dissenyem, fabriquem i subministrem equips i instal·lacions completes per al procés, transport i dosificació de sòlids en la indústria química.

Les aplicacions habituals en el sector químic són:
 • Sistemes automatitzats de càrrega a reactors des de sitja, Big Bag o tremuja descàrrega sacs.
 • Equips per a la càrrega de mescladores, pastadores i màquines d'envasament.

El nostre subministrament abasta equips com ara:
 • Sens fins de dosificació i sens fins elevadors.
 • Tremuges descàrrega sacs.
 • Equips de càrrega i descàrrega de Big Bag.
 • Línies completes d'alimentació a reactors, pastadores o mescladores, mitjançant transport tubular d'arrossegament amb cadena de discos o transport pneumàtic.
Plantes completes de dosificació i pesatge.

Les principals característiques per als equips en aquest sector són:
 • Fabricació en Acer a l'Carboni pintat, acer inoxidable A304 o A316.
 • Opció en diferents acabats interiors polits.
 • Possibilitat de desmuntatge ràpid per facilitar la neteja.
 • Automatització de processos.
 • Certificacions ATEX.Silos i tremuges