Loading...
Loading...
Loading...

Tractament de purins: procés i equipament per granges

Ferran Doliu / Tuesday 20 September 2022

Solucions per una correcta gestió y tractament de purins. 


Què és el purí, per què serveix i quin problema genera?
Els purins són un residu de les granges porcines constituït per una mescla de fems sòlids i líquids que s'utilitzen com a adob o fertilitzant orgànic que permeten millorar l'estructura del sòl i augmenten la capacitat d'absorbir diversos nutrients i aigua a les terres de conreu. Per tant, gràcies a aquests nutrients que aporten els purins es garanteixen les necessitats de la producció agrícola sense deixar-ne la terra esgotada.

Tot i els avantatges que suposa pel sòl l'ús de purins, si s’utilitzen sense control i no es realitza un bon tractament de purins ens trobem davant un resultat contrari al desitjat amb greus problemes mediambientals, sobretot en zones on la ramaderia intensiva està molt explotada; sòls sobrecarregats de nutrients i aigües subterrànies contaminades per excessos.

Gestió i tractament de purins

Els tractaments dels purins serveixen per separar nutrients i subproductes mitjançant processos físics, químics i biològics amb la finalitat de rebaixar les càrregues contaminants i poder-les gestionar per separat. Els productes que s'obtenen després de tractar els purins són més aprofitables per separat que amb la mescla inicial.

A partir de la dècada dels anys 1990 l'Administració va començar a regular les dejeccions ramaderes i el procés del tractament de purins, és per això que en zones amb alta concentració ramadera és necessari instal·lar equipaments per a granges amb plantes de tractament de purins que permetin tractar grans volums.

Tot el procés de gestió de purins comença amb la recollida de purins a l’interior de les fosses de les naus. Per poder realitzar un correcte tractament de purins cal canalitzar-los cap a les basses de lona o dipòsit de purins. Un cop allà es pot començar a aplicar tots els processos de separació de purins.

El primer tractament que es realitza als purins és la separació sòlid-líquid amb un separador de purins, procés on es treu la càrrega de matèria sòlida existent al purí per gestionar com un sòlid i se n'obté una fracció sòlida compostable i una fracció líquida amb menys càrrega de nutrients. A aquesta última se li continuarà fent tractaments per tal d'extreure'n més nutrients.Separador de purins sòlid-liquid
 

Un cop fet el tractament físic de separació sòlid-líquid es poden continuar duent a terme tractaments biològics i/o químics per tal d'extreure més nutrients dissolts al purí. Mitjançant segons processos de filtració o centrifugació de la fracció líquida s'extreuen aquests nutrients en format sòlid fins a aconseguir un líquid amb el mínim de càrrega orgànica. Planta assecat de purins
 

Actualment, tots aquests processos per dur a terme un correcte tractament de purins estan automatitzats mitjançant un quadre elèctric amb un autòmat que gràcies a les sondes Redox i tota la programació informática es procedeix de forma automàtica a fer els diferents tractaments desitjats en el moment que correspon.Gestió planta de tractament automàtica
Avantatges de tractar els purins

D'una banda, el més important de tractar els purins esdevé la bona gestió d'aquest residu, complir normatives i cuidar el medi ambient aconseguint que un residu es transformi en un subproducte reutilitzable i revalorat. D'altra banda, els principals avantatges del correcte tractament de purins és fer una gestió curosa de les aportacions de nutrients als nostres sòls de forma controlada i precisa a més de reduir la necessitat de superfície agrícola per la gestió dels purins.

SAHIVO compta amb una llarga experiència en el sector agrícola ramader i especialment amb les instal·lacions de tractament de purins. En l’actualitat dissenyem i instal·lem plantes completes de tractament biològic y físic-quimic, aconseguint reduccions de nitrògen d’un 90%.  A SAHIVO estudiem cada cas de forma personalitzada per poder aportar les múltiples solucions que pugui requerir cada explotació ramadera. 

Necessites més informació sobre el tractament de purins o vols que estudiem el teu cas?
Contacta’ns!