Loading...
Loading...
Loading...

Sitges per a pinso i cereal

Ferran Doliu / Thursday 20 April 2023

Les sitges per a pinso i cereal són un dels elements més rellevants a les instal·lacions ramaderes de la indústria porcina i fàbriques de pinso. 
 

Les sitges per a pinso i cereal són un dels elements més rellevants a les instal·lacions ramaderes de la indústria porcina i fàbriques de pinso. 

 

Aquests grans contenidors emmagatzemen cereals, lleguminoses, pinso formulat i altres productes per fabricar el pinso per a porcs i altres animals.

 

Les sitges per a pinso s'han utilitzat durant molt de temps per garantir la bona conservació dels aliments que els animals reben cada dia. La sitja juntament amb el seu sistema de repartiment, ha ajudat la indústria porcina a augmentar la productivitat, ja que permeten al ramader emmagatzemar grans quantitats d'aliment per als seus porcs, cosa que li estalvia temps i esforç perquè no ha de comprar aliment de forma freqüent i aprofitar-ne al màxim la inversió en aliment.

 

Les sitges per a pinso es construeixen generalment amb materials com l'acer inoxidable, la xapa galvanitzada o pintada o el polièster. Aquests materials són resistents als elements i als canvis de temperatura, cosa que els fa ideals per a l'emmagatzematge d'aliments per a animals.

 

Hi ha principalment tres tipus de sitges per a pinso porcí:

 

1. Sitges d'emmagatzematge: Aquestes sitges tenen una construcció robusta per resistir la pressió de l'emmagatzematge i preservar aliment durant períodes de temps més llargs. Molt utilitzats a les fàbriques de pinso per mantenir l'estucatge necessari de les primeres matèries per formular pinso. Majoritàriament, aquests tipus de sitja estan fabricats amb xapa ondulada.

 

2. Sitges d'alimentació: aquestes sitges s'utilitzen per subministrar aliment als porcs de manera contínua. Aquestes sitges solen estar equipades amb un sistema d'arrossegament de pinso per transportar l'aliment als porcs. Les sitges d'emmagatzematge de pinso en granja solen ser de xapa llisa, xapa ondulada o de polièster. Cada tipus té les seves característiques tècniques i avantatges per al bon emmagatzematge del pinso.

 

3. Sitges mòbils: aquestes sitges s'utilitzen per subministrar aliment als porcs en terrenys massa aspres per als tractors. Aquestes sitges es poden moure d'un lloc a l'altre. Les sitges d'emmagatzematge i les sitges d'alimentació solen tenir formes cilíndriques, mentre que les sitges mòbils poden tenir formes diferents, com ara cilíndriques, cúbiques o rectangulars, segons el disseny.

 

Les sitges per a pinso també poden estar equipades amb sensors que permeten als productors monitorar el nivell d'aliment als contenidors. Aquests dispositius també poden enviar alertes si el nivell d'aliment es redueix massa. Això permet als productors mantenir els nivells d'estucatge d'aliment adequats per als seus animals.

 

Sahivo realitza l'assessorament tècnic per veure quin tipus de sitja s'adapta millor al teu equipament ramader i adaptem els nostres sistemes de repartiment a qualsevol mena de boca de sortida de la sitja. Recomanem la sitja més adequada en funció de cada zona geogràfica i us ajudem en el transport i muntatge, oferint també servei de manteniment.

 

Finalment, la construcció de sitges de pinso també és una manera de millorar la seguretat alimentària. Aquests contenidors han de proporcionar un emmagatzematge segur per als aliments dels animals, cosa que ajuda a prevenir la contaminació alimentària i la propagació de malalties. Això evita que els productors porcins hagin de bregar amb problemes relacionats amb el menjar que podrien afectar el benestar dels animals.

 

En resum, les sitges per a pinso són una part integral de la indústria porcina. Aquests contenidors es fan servir per emmagatzemar i conservar les matèries primeres i el pinso formulat durant el seu estucatge sigui en una granja o en una fàbrica de pinsos.

 

Si necessites més informació sobre sitges per a pinso o cereals o necessites assessorament, no dubtis a contactar-nos sense compromís a través del nostre web, per correu (shv@sahivo.es / info@sahivo.es) o trucant al 93 850 26 62.