Loading...
Loading...
Loading...

Més tecnología en els equipaments ramaders per a la distribució del pinso

Ferran Doliu / Thursday 27 October 2022

El sistema de distribució de pinso via humida permet una  ingesta dosificada, satisfactòria i més sostenible amb creixements raonables.

L’interès i la necessitat de mantenir una alimentació equilibrada y correcta a les explotacions ramaderes ha provocat que el sistema d’alimentació en el sector porcí sigui un dels que més ha evolucionat al llarg dels últims anys, sobretot pel que fa a la manera de transportar i dispensar el pinso.

Actualment, cal destacar el que anomenem sistema de repartiment via humida, que consisteix en dosificar una barreja de menjar que conté una part sòlida i una part líquida (SOPES) el que permet que el bestiar faci una ingesta satisfactòria i més sostenible. El punt fort d’aquest sistema de distribució de pinso és que està controlat a través d’un programari informàtic que permet diversos avantatges:

  • Variar la dosis d’ingesta dia a dia.
  • Realitzar canvis nutricionals en la dieta porcina.
  • Tenir un creixement homogeni i regular del bestiar
  • Millores organolèptiques amb la carn com a producte final.
  • Controlar els consum de pinso i tenir menys pèrdues.
  • Disminuir la producció de purins i el % de Nitrogen. 

Aquesta solució per distribució de pinso requereix unes instal·lacions més complexes davant el tradicional repartiment de pinso en sec però aporta uns avantatges nutricionals i de creixement molt més controlables i avantatjosos pel bestiar. El bestiar porcí es desenvolupa d’una forma més gradual amb un creixement més regulat; però des d’un punt de vista sanitari i de qualitat de la carn, la millora és excepcional.Per tant, estem davant un sistema de distribució de pinso molt més eficient.

Avui dia, aquests mètode d’alimentació de pinso i subproductes (fermentats, sueros làctics extracte de soja i civada,etc.) és molt emprat en el sector porcí d’ibèric, ja que ajuda a que els porcs assoleixin el pes necessari de 165kg d’una forma segura amb el temps necessari, sempre tenint en compte i respectant el benestar animal. D’altra banda, amb el porc de capa blanca és utilitzat quan es vol obtenir un producte de gran qualitat gastronòmica, és a dir, quan volem obtenir un producte destinat a la restauració i a la venta al detall, ja que en la carn es busquen unes característiques diferents a la que es comercialitza d’una forma més industrial.

També cal tenir en compte que utilitzar el sistema de distribució de pinso via humida permet tenir avantatges; menys pèrdues de pinso i menys producció de purins.

A SAHIVO sempre ens hem preocupat per millorar els equipaments ramaders i sobretot  la distribució del pinso a les explotacions ramaderes. Busquem solucions segures y regulades per assolir la màxima eficiència y rendiment. 

Si necessites adaptar, renovar o millorar els teus equipaments ramaders o la manera de distribuir el pinso a la teva explotació, no dubtis a contactar-nos.