Loading...
Loading...
Loading...

Innovació i Tecnologia al Servei de la Ramaderia

Ferran Doliu / Friday 05 July 2024

Sistemes de Gestió de Granges: Programari i Eines Digitals per a la Gestió d'Operacions Ramaderes

A l'era digital, la ramaderia no es queda enrere pel que fa a l'adopció de tecnologia avançada per millorar l'eficiència i la productivitat. Avui dia, els sistemes de gestió de granges s'han convertit en eines indispensables per als ramaders. Aquests programes permeten la supervisió i control de diversos processos diaris en una granja, proporcionant dades precises i anàlisis detallades que faciliten la presa de decisions.

Què és un Sistema de Gestió de Granges?

Un sistema de gestió de granges és una plataforma digital que integra diverses funcions de gestió, com l'administració d'inventaris, el seguiment del bestiar, la planificació de l'alimentació i el monitoratge de la salut animal. Aquestes eines estan dissenyades per optimitzar totes les operacions ramaderes i millorar l'eficiència.

Beneficis d'Utilitzar Programari de Gestió de Granges

  1. Monitoratge en Temps Real:

Els sistemes de gestió permeten monitorar en temps real les condicions del bestiar, detectant ràpidament qualsevol anomalia en l'alimentació, rutina i en la salut dels animals.

  1. Millora en la Productivitat:

L'automatització de l'alimentació i la disponibilitat de dades precises ajuden a optimitzar l'ús de recursos i a augmentar la productivitat.

  1. Gestió Eficient de Recursos:

Controla i administra eficientment l'ús d'aliments, medicaments i altres recursos, reduint el malbaratament i els costos.

  1. Presa de Decisions Informada:

Basant-se en dades precises i anàlisis detallades, els ramaders poden prendre decisions més encertades sobre l'alimentació, la reproducció i la venda de bestiar.

A Sahivo dissenyem i instal·lem programes de gestió a les granges. La nostra especialitat és el repartiment i racionament de la dosi alimentària diària per al bestiar, tant en sec com en humit.

Amb els nostres sistemes de control d'alimentació amb pinso sec, podem controlar (gestionar) el punt d'origen del pinso, és a dir, des de quina sitja volem adquirir l'aliment; també podem barrejar dos tipus de pinso per millorar la dieta dels animals; podem realitzar un control de la quantitat de ració per animal segons la seva etapa de creixement i la forma de dosificació durant la jornada per millorar la productivitat i garantir el benestar animal.

En els sistemes de control d'alimentació en líquid, podem controlar les diferents receptes i dosificació del pinso segons la corba de creixement del bestiar. Es proporciona als animals l'alimentació necessària amb diferents ingredients: pinso, sèrum, fermentat, etc. D'aquesta manera es millora la salut alimentària, el benestar i la productivitat dels animals.

Altres sistemes d'automatització que Sahivo ha desenvolupat són els equips per gestionar el purí de l'explotació. Mitjançant els programes digitals podem controlar i automatitzar el procés de separació de sòlid-líquid dels purins i els següents processos biològics.

Automatització: com l'automatització està canviant el sector ramader

L'automatització està revolucionant el sector ramader, portant l'eficiència i la precisió a nous nivells.

Àrees Clau de l'Automatització en Ramaderia

  1. Alimentació Automatitzada:

Robots i sistemes automàtics d'alimentació asseguren que el bestiar rebi la quantitat exacta d'aliment necessari en el moment adequat, optimitzant el creixement i la producció.

  1. Monitoratge de la Salut:

Sensors i dispositius proporcionen dades contínues sobre la salut i el comportament del bestiar, permetent intervencions primerenques en cas de malalties.

Impacte de l'Automatització en la Ramaderia

  • Reducció de Costos Operatius:

L'automatització redueix la necessitat de mà d'obra i optimitza l'ús de recursos, cosa que es tradueix en menors costos operatius.

  • Millora en el Benestar Animal:

Els sistemes automatitzats asseguren una cura més constant i precisa del bestiar, millorant el seu benestar i salut general.

  • Augment de la Productivitat:

Amb tasques rutinàries automatitzades, els ramaders poden centrar-se en activitats estratègiques que contribueixin al creixement i l'expansió del negoci.

En definitiva, la integració de sistemes de gestió de granges i l'automatització en la ramaderia estan marcant un abans i un després en el sector. Aquestes tecnologies no només milloren l'eficiència i la productivitat, sinó que també promouen una gestió més sostenible i ètica del bestiar. Mantenir-se actualitzat amb aquestes innovacions és clau per a qualsevol ramader que desitgi estar a l'avantguarda en la indústria ramadera.

Per a més informació personalitzada sobre els sistemes de gestió de granges podeu contactar amb nosaltres aquí.