Loading...
Loading...
Loading...

Fàbriques de pinso automatitzades per l’elaboració de pinsos compostos i personalitzats

Ferran Doliu / Thursday 26 January 2023

Augment de la precisió, eficiència i millora en el resultat final del pinso.

A les fàbriques de pinsos on s'elaboren diferents tipus d'alimentació per a animals de forma personalitzada i automatitzada, hi ha un conjunt de processos i elements mecànics per dur a terme aquesta elaboració de manera eficient. Gràcies a la nostra enginyeria podem intervenir per facilitar els processos i millorar la formulació i la producció de pinsos compostos.

 

Aquesta enginyeria tècnica aplicada a les fàbriques de pinsos ens permet ser molt precisos amb les quantitats de matèries primeres que vulguem aportar a cada formulació de pinso personalitzat; segons les necessitats que tenen cada tipus de bestiar o segons l'etapa de creixement.

 

El procés de fabricació de pinso personalitzat s'inicia quan les matèries primeres arriben a la fàbrica i les hem de desplaçar des de la piquera fins a les sitges de pinso que contenen l'estoc de matèries primeres. Aquest transport es fa habitualment mitjançant elevadors de cangilons, tot i que hi ha altres opcions que es poden utilitzar, com els sistemes d'arrossegament o sistemes pneumàtics.

  

Un cop tenim totes les matèries primeres a la sitja corresponent, procedim al pesatge d'aquestes per realitzar la fórmula de pinso desitjada. Mitjançant una tremuja de pesatge o una pre tremuja d'entrada al molí podem controlar el volum de cada ingredient de la fórmula.

 

Posteriorment, amb els molins de martells, adaptats a potències i volums, es procedeix a moldre els ingredients majoritaris de la fórmula (blat, blat de moro, civada, soja…) de forma individual i després s'ajunten a la mescladora de pinso amb els productes minoritaris (potassi, calci, glicina…).

 

 

Davant la dificultat que suposa la dosificació de productes minoritaris per fabricar pinso personalitzat, SAHIVO ha desenvolupat tecnologia i solucions per facilitar l'aportació d'aquests productes amb control de pes de manera eficient i automatitzada mitjançant sistema informàtic.

 

Comptem amb dos sistemes de dosificació:

 

Dosificació per pèrdua de pes: aquest conjunt d'equips està format per dipòsits individuals i de diferents volums per a cada producte minoritari i cada dipòsit està controlat per cèl·lules de càrrega. Aquest sistema facilita l'aportació de minoritaris a la tremuja de recollida ja que podem activar la descàrrega de diversos productes alhora. Per tant, mitjançant el sens fi i un control de la pèrdua de pes podem agilitzar el procés d'introducció de productes minoritaris a la mescladora de pinso final.

 

Dosificació controlada per pesatge a tremuja: en aquest sistema el pesatge no es realitza de forma individual per a cada dipòsit sinó que la pre tolva és la que controla el pes amb cèl·lules de càrrega. Aquest fet permet tenir una precisió més exacta però només es pot introduir un producte alhora.

 

 

Un cop disposem de totes les matèries primeres mòltes i els productes minoritaris pesants, procedirem a introduir-los a la mescladora de pinso per obtenir la fórmula definitiva desitjada.

 

A SAHIVO duem a terme tot el disseny, fabricació, programació i instal·lació de les plantes de control de minoritaris a fàbriques de pinso de forma personalitzada segons les necessitats de cada instal·lació.