Loading...
Loading...
Loading...

Caixetins de Pinso: Alimentació Precisa a la Indústria ramadera

Ferran Doliu / Thursday 31 August 2023

En aquest bloc, examinarem les característiques i funcionament dels caixetins SAHIVO a les diferents instal·lacions.

Un dels elements fonamentals de la indústria ramadera és el caixetí de pinso, un complement essencial en una instal·lació de distribució de pinso que permet subministrar aliment als animals de manera controlada.

 

La instal·lació dels caixetins de pinso a la indústria agropecuària ha marcat un abans i un després al sector, ja que ha suposat un avanç tecnològic que ha permès una automatització al sistema d'alimentació.

 

Què són els caixetins de pinso?

 

Els caixetins de pinso són estructures dissenyades per proporcionar una quantitat específica d'aliment al sistema de distribució (transportador de ràfec en cadena, en cable, en espiral flexible, etcètera).

 

Aquests dispositius poden variar en mida i forma, en concordança amb el sistema de ràfec de pinso al qual estiguin connectats.

 

Tipus i característiques dels caixetins de pinso en la producció ramadera

 

Els caixetins de pinso són compatibles amb diferents mides de cadena o cable de ràfec; Ø38, Ø48, Ø60, Ø76, i hi ha diversos tipus de caixetins:

 

Caixetí d'una i dues vies: estan fabricats d'acer inoxidable, permeten regular la caiguda del pinso i porten incorporat un sistema de martell que permet prevenir l'efecte volta del pinso en farina. Aquest model de caixetí s'ha dissenyat per a portar una línia o dues de distribució.

 

Caixetí amb retorn (d'una o dues vies): té un disseny molt semblant al caixetí d'una i dues vies, però cal afegir l'avantatge tècnica que disposa d'un punt de recollida del pinso de retorn. Per realitzar aquest procés, el caixetí compta amb una petita rosca a l'interior que recull el pinso que retorna i el torna a barrejar amb el pinso del caixetí, tornant-lo al transport de ràfec. Aquesta rosca també regula el pinso amb el pas de l'espiral.

 

A les instal·lacions ramaderes de SAHIVO estudiem el disseny més adequat per a la instal·lació del transport de pinso. En alguns casos, quan hi ha més de 2 línies de distribució, necessitem combinar caixetins d'una i dues vies units mitjançant un con de adaptació especial a la boca del silo. D'aquesta manera, amb un mateix silo podem alimentar de forma homogènia més d'una línia de distribució.

 

Els caixetins més utilitzats són els d'una i dues vies (sense retorn de pinso), ja que normalment les instal·lacions ramaderes de transport de pinso solen tenir un punt final de destí. En cas contrari, quan les instal·lacions disposen de diferents punts de demanda de pinso, es requereix la utilització d'un caixetí amb retorn, on, tal com hem esmentat anteriorment, si queda un residu de pinso a la instal·lació, s'incorporarà de nou al caixetí mitjançant el punt de retorn.

 

A SAHIVO, com a experts en transport de sòlids, estudiem, dissenyem i instal·lem equips ramaders amb línies de transport de pinso en funció de les necessitats de cada instal·lació ramadera.