Loading...
Loading...
Loading...

Paridores per a truges gestants i gàbies que garanteixen el benestar animal

Ferran Doliu / Wednesday 05 October 2022

Punt clau en una explotació porcina per complir la normativa.

La zona de les paridores i de maternitat en una explotació porcina és un punt clau i molt important per garantir el benestar animal i una correcta reproducció dels garrins.  Les gàbies de parts per a truges gestants han de ser un espai confortable, ampli, endreçat i garantir la comoditat i seguretat de la truja i els seus garrins. 

 

En una gàbia de parts intervenen tres conceptes que cal tenir-hi especial cura:

 
  • L’espai suficient per a la truja i els garrins. 
  • La gàbia paridora
  • La zona slat i la placa de calefacció.
 

L’espai d’una paridora, també altrament anomenada box de gestació, és una zona on ha de conviure la truja gestant amb els seus garrins. Al llarg del temps han anat variant les mides d’aquest espai, però la seva evolució ha sigut sempre per ampliar la zona, ja que cada vegada les truges gestants són més grans, en funció de la seva genètica, i a més a més són més prolíferes, és a dir, donen a llum més garrins. 

 

Actualment, una paridora porcina que garanteixi el benestar animal que necessita el bestiar és d’aproximadament 2600 x 1800 mm. Tot i això, cal tenir en compte que amb el temps haurem de donar-hi més espai, ja que amb les lleis de Benestar Animal les truges reproductores acaben en un espai lliure. 

 

Les gàbies de parts per a truges dissenyades i fabricades per Sahivo es caracteritzen pels seus acabats especials que faciliten: 

 
  • El maneig del bestiar: disseny de la gàbia pensat per facilitar l’entrada i sortida de la truja. Les valles laterals disposen d’un mecanisme d’unió amb el frontal que permet aconseguir el màxim d’obertura possible. 
 
  • Més estabilitat de la gàbia: gràcies a la seva estructura de doble pont que garanteix una major fixació a terra, més resistència als cops que pugui ocasionar la truja i per tant, més durabilitat del producte.  
 
  • El benestar de l’animal: gràcies a la barra lateral regulable que ajuda a adaptar l’espai que necessita la truja i els seus garrins per poder ser alletats de forma còmoda i correcta. 
 
  • L’adaptació al tipus de truja usuària: balancins o barres basculants que permeten facilitar l’ajeguda de la truja de forma pausada sense que impacti contra el terra, la qual cosa permet que els garrins tinguin temps de sortir de sota la truja i no quedar aixafats. 
 

Estructura doble pont i subjecció

També s’ha de tenir en compte el sòl de slat de la paridera, hem de contemplar que en aquest espai hi conviuen, d’una banda, la truja reproductora amb les seves necessitats de confort i, d’altra banda, els garrins, amb unes altres necessitats que també cal tenir en compte. Per tant, quan es dissenya el terra d’una plaça de parts s’ha de pensar que l’espai que delimita la truja ha d’estar fabricat amb reixes de ferro colat, ja que és resistent al pes i garanteix que la truja gestadora estigui confortable i fresca. A més a més, és on s’ha de subjectar la gàbia i és on s’ha de donar fermesa i estabilitat.
 

Finalment, una altra cosa que s’ha de tenir en compte és la zona de calefacció pels garrins. Es tracta d’una zona molt important que ha de ser prou gran perquè hi càpiguen tots els garrins. Sigui quina sigui la font de calor, elèctrica o aigua calenta, s’ha de garantir que l’escalfor sigui homogènia i que arribi a tots els garrins sense afectar-los. Dins les gàbies de parts per truges també es pot optar per un niu, una estructura que ajuda a concentrar l’escalfor i minimitzar les pèrdues d’energia on l’escalfor de la placa o bombeta no afecta directament la truja reproductora. Niu i sòl de calefacció a la paridora


Gràcies al disseny d’aquestes gàbies de part per truges combinat amb el disseny del terra (placa de calefacció, reixes de fosa…) a SAHIVO aconseguim el benestar animal necessari tant per la truja com pels garrins garantint el millor maneig del bestiar per part del granger.

 

Si necessites una paridora amb boxes de gestacions, més informació o qualsevol equipament agrícola-ramader no dubtis a contactar amb nosaltres.